Stravování

Online Omluvenka

Online omluvenku využijte pro omluvení dítěte z předškolního vzdělávání a současně k odhlášení stravy.

K uvolnění z povinného předškolního vzdělání (dovolená aj.) delší než 14 dnů, použijte v dokumentech „Žádost o uvolnění z povinného předškolního vzdělávání“.
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ:
Odesláním elektronického formuláře (Kliknutím na tlačítko "ODESLAT") souhlasíte s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly zpracovány Mateřskou školou Vídeňská. Osobní údaje budou sloužit pouze pro vnitřní potřebu mateřské školy a budou využívány jen po dobu nezbytně nutnou.

Aktuální Jídelníček

Pokud se Vám nedaří jídelníček zobrazit, klikněte prosím na tlačítko: