Spolek rodičů

Spolek rodičů

Při mateřské škole pracuje zapsaný spolek rodičů, který zastupuje zájmy dětí a rodičů a aktivně se podílí na všech školních i mimoškolních aktivitách konaných v mateřské škole i mimo ni. Finančně pomáhá zajišťovat kulturní akce pro děti, nákup výtvarných potřeb a hraček, které nejsou hrazeny zřizovatelem.
Název spolku: SRPŠ Vídeňská 39a, z. s.

Datová schránka: 5mmxcbx

Sídlo spolku: Vídeňská 39a, 639 00 Brno

IČ: 266 02 415

E-mail: srpsvidenska@seznam.cz

Předseda: Hanák Zbyněk

Hospodář: Pavel Pohanka

Bankovní spojení: 2102555372/2010
(do poznámek uveďte celé jméno dítěte)

Členský příspěvek: 2 000,- Kč/dítě/školní rok.
Úhrada převodem v jedné nebo ve dvou splátkách.Dokumenty ke stažení:


about_us