AKTUALITY


INFORMACE O POSTUPU U AKUTNÍHO ONEMOCNĚNÍ COVID 19

Doporučený postup OSPDL ČLS JEP k managementu u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID19 – určeno pro školy a školská zařízení a zákonné zástupce dítěte (rodiče)
Schváleno epidemiologickou pracovní skupinou MZ(PS EPID) dne 11. 9. 2020
Ke stažení ZDE.Akce plánované na měsíc ŘÍJEN 2020

  • 9. 10. v 8.30 hod. Pohádka Erreka Mari + dílny
  • 19. 10. v 8.30 hod. Vánoční focení
  • 22. 10. Technické muzem (jen pro předškolní děti) v 8.30 hod. odchod z MŠ