O NÁS

Fotografie naší školky
Naše mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání od roku 1966. Nachází se v klidné části vnitrobloku ulic Vídeňská a Havlenova. Budova atriového typu má tři třídy s příslušenstvím, kapacita školy je 75 dětí. Na budovu školy navazuje zrekonstruovaná školní zahrada s dřevěnými průlezkami, houpadly a hřištěm s gumovým povrchem a mlhovištěm. Předností školy je vlastní zmodernizovaná kuchyně, poskytující kvalitní a pestrou stravu. S dětmi pracuje kolektiv učitelek s odbornou kvalifikací pro práci s dětmi předškolního věku. Děti jsou rozděleny do 3 věkově smíšených tříd:


 
 

BERUŠKY

 

KOPRETINKY

 

MOTÝLCI


Motto:
"Rok je dlouhý provázek, má pro nás hodně otázek,
dny jak korálky navlékáme, úkolů se nelekáme.
Každý den si hrajeme a hodně se smějeme,
nové věci poznáváme, s kamarády si pomáháme.
Až školka skončí, korálky si zavážeme
a co budeme chtít v životě dokážeme!"


Vzdělávání dětí probíhá na základě vlastního Školního vzdělávacího programu "Roste ze mne osobnost". Program je zaměřen na osobnostní rozvoj, na posilování sebevědomí a samostatnosti každého dítěte a na vytváření kamarádských vztahů mezi dětmi. V průběhu celého dne jsou zařazovány aktivity na seznamování s anglickým jazykem. Cílem předškolního vzdělávání je všestranný rozvoj předškolního dítěte po stránce fyzické, rozumové, sociální i emocionální.

Provoz školy je od 645 do 1645 hodin.