SRPŠ

Při mateřské škole pracuje zapsaný spolek rodičů, který zastupuje zájmy dětí a rodičů a aktivně se podílí na všech školních i mimoškolních aktivitách konaných v mateřské škole i mimo ni. Finančně pomáhá zajišťovat kulturní akce pro děti, nákup výtvarných potřeb a hraček, které nejsou hrazeny zřizovatelem.

 • Název spolku: SRPŠ Vídeňská 39a, z. s.
 • Sídlo spolku: Vídeňská 39a, 639 00 Brno
 • IČ: 266 02 415
 • E-mail: srpsvidenska@seznam.cz
 • Předseda: Rybnikář Martin
 • Hospodář: Pavel Pohanka
 • Bankovní spojení: 260168707/0300 (do poznámek uveďte celé jméno dítěte)
 • Členský příspěvek: 1 500,- Kč/dítě/školní rok.
  • Úhrada převodem v jedné nebo ve dvou splátkách.


Dokumenty ke stažení:
 • Stanovy spolku: (PDF)
 • Plán spolupráce: (PDF)
 • Zápis z členské schůze 8. 9. 2020: (PDF)