AKTIVITY ŠKOLY

Nejlépe si děti předškolního věku zapamatují, co vidí, slyší, na co si mohou sáhnout, co si prožijí.

Doplňkové aktivity:
 • Hravé seznamování s angličtinou v průběhu dne
 • Cvičení v TJ Moravská Slavie
 • Plavání v bazénu se slanou vodou
 • Logopedická péče ve spolupráci s Klinikou LOGO
 • Péče o živočichy v koutku živé přírody
 • Oslavy narozenin
 • Návštěvy divadel, kin, planetária, koncertů
 • Výlety a exkurze
 • Mikulášská a Vánoční nadílka
 • Karneval
 • Otevírání a zavírání školní zahrádky
 • Rozloučení s předškoláky a Zahradní slavnost
 • Oslava MDD
 • Návštěva ZŠ

Nadstandardní aktivity pořádané ve spolupráci s Brněnským dráčkem, z.s. (probíhají zpravidla 1x týdně a plně si je hradí rodiče):
 • Edukativně-stimulační skupiny – intenzivní příprava na 1. třídu ZŠ
 • Tvořílek-tvoření s netradičními materiály
 • Hýbánky-lidové tanečky se zpěvem

Při mateřské škole pracuje spolek rodičů - SRPŠ Vídeňská 39a, z. s.:
 • Zastupuje zájmy dětí a rodičů a podílí se na podávání připomínek k práci školy
 • Vzájemně spolupracuje při pořádání kulturních, sportovních a jiných akcí pro děti a rodiče se uskutečňuje na základu plánu spolupráce
Projekty školy:
 • Projekt: "Šablony 2 MŠ Vídeňská"
 • Projekt: "Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání v městě Brně"
 • Projekt MMB: "Výuka angličtiny na vybraných školách"
 • Projekt MMB: "Technické mateřské školy"
 • Projekt: "Soutěž s panem Popelou" - ekologická soutěž ve sběru druhotných surovin
 • Projekt: "Zelená škola" - sběr vysloužilých baterií a drobného elektroodpadu